RESUM:

El programa “Projectes Natura” tracta d´unir tres fonaments metodològics: el treball per projectes, l´aprenentatge-servei (ApS) i la interacció entre diferents etapes educatives durant la creació i desenvolupament de projectes fonamentalment de ciències naturals.

OBJECTIUS:

Els objectius principals d'aquest programa són:

 1. Augmentar la interacció i col.laboració entre diferents etapes educatives buscant l'enriquiment de totes elles.
 2. Desenvolupar materials i recursos didàctics per als cursos de primària.
 3. Fomentar en l'educació secundària el treball per projectes i l'ApS.
 4. Apropar el treball que es fa a la Universitat a les escoles i instituts, per tal d'augmentar les vocacions de caràcter científic en les àrees de Biologia i Geologia.
 5. Introduir als estudiants en l'exposició pública i divulgació del seu treball.

DESCRIPCIÓ:

Els projectes seran duts a terme per estudiants d´Educació Secundària dirigits per un equip de supervisió format per un professor universitari, un professor de secundària i un estudiant de grau, coordinador de l´equip i promotor del projecte emmarcat en el seu Treball Fi de Grau (TFG). Aquests projectes tenen com a finalitat desenvolupar una maqueta, model, taller, experiència manipulativa, eixida guiada, etc... per fer conèixer un fenomen o concepte de ciències naturals (biologia o geologia) a alumnes de Primària.

 L´equip serà assessorat per un mestre de Primària, ja que aquest coneix de primera mà el nivell dels alumnes de Primària que són els últims destinataris.

Els projectes es desenvoluparan al llarg d’un curs escolar i constaran de diferents etapes que es detallen a continuació (la duració i temporalització de les etapes és aproximada, dependrà de cada projecte concret):

ETAPA 1 Planificació de la idea i la temàtica DURACIÓ Setembre-Desembre
En aquesta primera etapa es tracta de determinar quina idea, concepte o fenomen va a ser estudiat per part dels alumnes de secundària i sobre el qual van a desenvolupar el “Projecte Natura”. Un cop determinada la idea, s’establiran els grups de treball i les bases de la col·laboració. En aquest moment també s’haurà de decidir en quin curs de secundària es va a treballar i en quin curs de primària es durà a terme el projecte. 
Lliurables:

L 1.1 Assistència a la reunió d´inici i formació d´equips.

L1.2 Fitxa d’inscripció, que inclourà un resum de la idea del projecte i l’equip de treball

 

Desenvolupament del projecte DURACIÓ Gener-Març
Al llarg d’aquests mesos els alumnes de Secundària adquiriran els coneixements necessaris per poder desenvolupar el projecte. Per poder fer-ho s’establiran reunions o visites periòdiques (virtuals o presencials). A més a més, en aquest moment es contarà amb l’assessorament del professor de Primària per adequar els conceptes al nivell de Primària on es va a dur a terme el projecte. Durant aquesta etapa es recolliran les primeres dades al voltant del desenvolupament del projecte i les primeres conclusions.Per últim, en aquesta etapa es descriuran els recursos materials, físics i de personal que es van a necessitar tant per poder dur a terme el projecte en les escoles o instituts com per a la fira final on s’exposaran els projectes. 
Lliurables:

L2.1. Assistència a la reunió de seguiment.

L2.2. Informe on es descriguin les necessitats de recursos materials per poder desenvolupar el projecte a la fira amb presupost si cal.

 

Aplicació del projecte a Primària DURACIÓ Abril-Maig
Un cop es tinguin els materials i el projecte estigui enllestit, es ficarà en pràctica en les condicions establides per cada tàndem escola-institut.Els alumnes i professors de la universitat podran ser convidats a participar en aquestes sessions i poder enriquir la jornada. 
Lliurables: L3.1. Redacció de la fitxa del projecte

 

Fira i concurs DURACIÓ Maig
L’última de les etapes del projectes serà la presentació dels mateixos en la Fira. Hi haurà un jurat de professors de secundària i universitaris que avaluaran els projectes i com s’han dut a terme, encarregats de fer l’entrega de diferents premis simbòlics als guardonats. Aquesta fira s’obrirà a que puguin vindre el alumnes de primària de les diferents escoles participants en els projectes.  
Lliurables:

L4.1 Participació en la Fira a Expociencia

L4.2 Assistència a la Reunió d´Avaluació

PARTICIPANTS:

 • Realitzat per estudiants de Secundària
 • Guiats pel professor de Secundària (del departament de Ciències Naturals)
 • Adreçat a estudiants de Primària
 • Assessorats pels professors d’Universitat i Primària
 • Coordinats per l’alumne d’Universitat

 

COORDINACIÓ:

 • Mª José Lorente Carchano. Delegació per a la Incorporació a la Universitat.
 • Inmaculada García. Vicedegana d´Innovació de la Facultat de Ciències Biològiques.
 • Equip DoCiència ( a title="DoCiènci"""""www.dociencia.cat)