Una vegada finalitzat i avaluat el programa pilot ens proposem traslladar el protagonisme als alumnes de últim curs de grau de la Facultat de Ciències Biològiques per a properes edicions. Volem que d'ells i elles puguen sorgir les idees per als nous projectes i siguen els coordinadors dels futurs equips "Projectes Natura".

En els llistats de TFG d´aquest curs 2017-2018 s´han inclós propostes de Treballs Fi de Grau Projectes Natura en els diferents graus de la Facultat de Ciències Biològiques que tenen com a objetiu el desenvolupament de nous projectes.

La Universitat ha cncedit a l´equip de la Facultat un PROJECTE D'INNOVACIÓ DOCENT per a donar suport a aquest nou format de TFG.

Veurem el resultat a final d´aquest curs!